top of page

Algemene voorwaarden: Appartement DE HORLOGE

 

1. Voorwerp van de Algemene Voorwaarden

 

De verhuurder verhuurt voor vakantiedoeleinden de volledig uitgeruste en bemeubelde

Vakantiewoning DE HORLOGE, nr. 4 in residentie Niagara, Kemmelbergstraat 28 te Oostende, België.

Deze vakantiewoning omvat een ruime living met open keuken, een slaapkamer met een drieslaper en ensuite badkamer met wastafel en inloopdouche, een master bedroom met een kingsize bed, een badkamer met wastafel, inloopdouche en toilet, een berging, een nachthal met vestiairekast en apart toilet. De vakantiewoning wordt verhuurd als vakantieverblijf voor max. 5 personen (en evt nog een kindje tot 3jr).

Het is de Huurder verboden de vakantiewoning geheel of gedeeltelijk onder te verhuren.

 

2. Aankomst en vertrek

 

De huurperiode gaat in vanaf 15u en eindigt om 10u op de dag van vertrek. In onderling overleg met de Verhuurder kunnen eventueel andere tijdstippen afgesproken worden.

De Huurder dient de Verhuurder op de hoogte te brengen wanneer hij juist zal arriveren.

 

3. Reservatie

De vakantiewoning kan gereserveerd worden via het internet (via online reservatie

of per e-mail). Gelieve in de aanvraag minstens volgende informatie op te nemen: naam en

voornaam van de Huurder, adresgegevens van de Huurder, contactgegevens van de Huurder

(gsm-nummer, e-mailadres), aantal personen en aanduiding van de gewenste huurperiode. Deze gegevens worden enkel opgevraagd met het oog op het opstellen van de boekingsbevestiging en het beoordelen van de naleving van de bepalingen opgenomen in de Algemene Voorwaarden.

Na de reservering krijgt de Huurder via e-mail een boekingsbevestiging en bijkomende informatie met de Algemene Voorwaarden overhandigd.

 

4. Huurprijs

a) Betaling

De volledige huurprijs dient voor aankomst te worden voldaan. Als datum van betaling geldt de datum waarop de betaling op de bankrekening van MML-Projects is ontvangen. Als gevolg van de betaling verklaart de Huurder zich akkoord met de bepalingen opgenomen in de aan hem overgemaakte Algemene Voorwaarden.

b) Betalingstermijn

Het voorschot bedraagt 50% van de overeengekomen huurprijs (zie boekingsbevestiging). Dit voorschot dient onmiddellijk te worden betaald via de betalingsmodule bij de online-boeking of binnen de 7 dagen na datum van de boekingsbevestiging bij reservatie per mail. De reservatie is slechts bindend en definitief ten aanzien van de Huurder en Verhuurder in geval van het tijdig betalen van het vooropgestelde voorschot.

De betaling van het restant van de reissom dient uiterlijk 4 weken voor aankomst betaald te worden. Bij boekingen die korter dan 4 weken voor aankomst worden gemaakt, dient de gehele huurprijs direct te worden betaald bij online-boeking of binnen de 7 dagen na datum van de boekingsbevestiging bij reservatie per mail.

Voor de concrete betalingsgegevens zie hieronder f) betalingsgegevens.

c) Niet betaling

Bij niet-betaling van dit bedrag binnen de vooropgestelde termijn houdt automatisch in dat de huur wordt geannuleerd, waarbij de Verhuurder het voorschot als schadevergoeding kan behouden. Na annulering kunnen andere gasten het vakantie appartement terug boeken en kunnen wij u geen beschikbaarheid van het vakantie appartement meer garanderen.

d) De huurprijs

Binnen de overeengekomen huurprijs (zie boekingsbevestiging) zit tevens het normaal gebruik van water, gas, elektriciteit is inbegrepen in de huurprijs, wij vragen onze gasten om als een goede huismoeder of huisvader hiermee om te gaan.

De huurprijs omvat eveneens de eindschoonmaak, bed- en badlinnen en een starterspakket.

 

e) De waarborg

De waarborg van €300,- dient ten minste 2 werkdagen voor aankomst overgemaakt te worden ( f) zie betalingsgegevens) of via Bancontact bij aankomst. Als er geen schade of vervreemding is uit de vakantiewoning, zal de Verhuurder uiterlijk binnen de 10 dagen na het beëindigen van de verhuurperiode de waarborg terugstorten aan de Huurder op het door hem aangegeven rekeningnummer.

 

f) Betalingsgegevens

Het voorschot, het resterende bedrag van de huurprijs, de waarborg evenals alle andere

betalingen die in het kader van deze Algemene Voorwaarden verschuldigd zijn, dienen door

storting op onderstaand rekeningnummer van de Verhuurder betaald te worden.

Naam van de rekeninghouder: MML-Projects BV

IBAN: BE40 0018 6263 9163

Gelieve bij de storting steeds als vrije mededeling de aard van de betaling te vermelden:

(voorschot, huurprijs + waarborg, etc), de naam van de Huurder en vermelding van de

huurperiode.

5. Annulering

Zoals hierboven reeds vermeld, in geval van niet tijdige betaling van het resterende bedrag

van de huurprijs houdt dit automatisch in dat de huur wordt geannuleerd, waarbij de

Verhuurder het voorschot als schadevergoeding kan behouden.

Indien de Huurder om welke reden dan ook de huur van de vakantiewoning wenst te

annuleren, dient hij de Verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Dit kan enkel via e-mail en dus niet telefonisch. De Huurder blijft echter het volgende bedrag verschuldigd:

•          tot 2 maanden voor aankomst: 20 % van de huursom

•          vanaf 2 maanden tot 1 maand voor aankomst: 50 % van de huursom

•          vanaf 1 maand voor aankomst: 100 % van de huursom

 

6. Verplichtingen van verhuurder en huurder

a) Verplichtingen voor de Verhuurder

De Verhuurder is verplicht de vakantiewoning op de overeengekomen datum en tijdstip in goede

staat aan de huurder ter beschikking te stellen. In geval er bij ingebruikname bepaalde

gebreken worden vastgesteld door de Huurder dient deze de Verhuurder hiervan onmiddellijk

van op de hoogte te brengen (zie contactgegevens Verhuurder onderaan de overeenkomst),

zoniet wordt de vakantiewoning geacht in goede staat te zijn overhandigd door de Verhuurder.

b) Verplichtingen voor de Huurder

De Huurder zal de vakantiewoning betrekken als een goede huisvader.

Dit omvat onder andere het naleven van volgende afspraken:

 • De vakantiewoning wordt verhuurd als vakantieverblijf voor max. 5 personen (inclusief kinderen).

 • In de vakantiewoning zijn GEEN HUISDIEREN toegestaan en mag NIET worden GEROOKT.

 • Het is verboden feestjes of fuiven te organiseren in het appartement.

 • Het is verboden peuken rond of in het gebouw of op het terras/balkon te gooien.

 • De Huurder mag geen veranderingen aanbrengen aan de vakantiewoning.

 • De zetel mag niet als slaapplaats gebruikt worden.

 • De Huurder dient de overeengekomen vertrek- en aankomsttijden strikt te respecteren.

 • De Huurder hoeft het appartement niet te poetsen, doch, het dient proper achtergelaten te worden.

 • Bij vertrek moet alle afwas worden gedaan en mag er geen afval meer aanwezig zijn in het appartement.

 • Bij het verlaten van de woning dienen de ramen en deuren gesloten te zijn.

 • De Huurder is aansprakelijk voor schade aan de vakantiewoning veroorzaakt tijdens de huurperiode, tenzij er kan worden aangetoond dat de schade niet aan de Huurder of zijn medereizigers kan worden toegerekend. De huurder verklaart voldoende verzekerd te zijn voor het geval hijzelf of een van zijn gasten schade toebrengt (familiale verzekering).

 • Tussen 22.00u en 8.00u. is hinderlijk lawaai en muziek volstrekt verboden.

 

7. Overhandiging van de sleutel

De sleutels van de vakantiewoning zullen ter plaatse worden overhandigd. Er worden 2 sets voorzien die elk bestaan uit een sleutel noodzakelijk voor de nachtdeur, en een badge voor de deur van het appartement.

Bij verlies van een sleutelset zal 70€ van de waarborg ingehouden.

 

8. Inventaris

In de vakantiewoning zijn onder andere volgende elementen aanwezig: één kingsize bed en een drieslaper. Deze bedden zijn -volgens het bevestigde reisgezelschap- opgemaakt met een hoeslaken, dekbedovertrek, en kussenslopen.

Handdoeken en theedoeken zijn eveneens aanwezig. Er is een gratis kinderbedje ter beschikking op aanvraag.

Een meer gedetailleerde inventaris van het aanwezig meubilair, de toestellen en

huisraad vindt u in bijlage en in de woning zelf. Gelieve onmiddellijk na aankomst de inventaris te controleren. Indien er zaken ontbreken of stuk zijn, dan laat u dit op de dag van aankomst aan de Verhuurder weten. In het andere geval bent u verantwoordelijk voor het verlies of de schade.

De Huurder wordt vriendelijk verzocht bij het beëindigen van de huurperiode steeds door te geven of bepaalde stukken van huisraad dienen te worden vervangen (ingeval van stukken,

etc). Indien bepaalde schade voortvloeit uit het normale gebruik van de diverse huisraad en

de Huurder dit spontaan heeft meegedeeld aan de Verhuurder zal hiervoor geen vergoeding

worden aangerekend. Deze maatregel is vooral ingegeven door de noodzaak om de

vakantiewoning steeds zo optimaal mogelijk ingericht te hebben opdat het verblijf voor

iedere Huurder zo aangenaam mogelijk kan verlopen.

 

9. Huisreglement

In de vakantiewoning treft u een Huisreglement aan van de vakantiewoning dat dient ter bevordering van de goede gang van zaken binnen de woning en dient dus ook door de Huurder te worden nageleefd.

Daarin staat essentiële informatie over de werking van domotica, TV, combioven, het wachtwoord voor wifi, etc…. evenals afspraken voor het afval.

De Huurder wordt dan ook vriendelijk verzocht deze documenten aandachtig door te nemen bij aanvang van zijn verblijf.

In geval van klachten zullen deze onmiddellijk worden opgepikt met de Huurder.

In geval van schade aangebracht door de Huurder als gevolg van het niet-naleven van de opgelegde verplichtingen opgenomen in het huisreglement, zal de Huurder aansprakelijk worden gesteld voor het vergoeden van de aangebrachte schade.

 

10. Verantwoordelijkheden

De ongemakken ingevolge droogte, hitte, koude, wateroverlast, watertekort, elektriciteitspanne, storm, externe invloeden alsook gebeurlijke ongevallen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de verhuurder.

 

11. Slotbepalingen

Alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst zullen uitsluitend beslecht worden door de rechtbanken van Brugge. Deze Algemene Voorwaarden vormt één geheel met de boekingsbevestiging. De ongeldigheid één der bepalingen van deze overeenkomst, heeft niet de nietigheid van overige bepalingen of de totale Algemene Voorwaarden tot gevolg.

 

12.  Contactgegevens van de verhuurder

RentSeaView

MML-Projects bv

www.rentseaview.com

info@rentseaview.com

GSM: +32 (0) 492 31 38 16

GSM: +32 (0)496 16 40 53

 

Tot slot wensen wij u een aangenaam verblijf in onze vakantiewoning. Mocht u na uw verblijf

bepaalde opmerkingen hebben (zowel positief als punten van aanpassing of verbetering), dan

mag u deze steeds met ons delen. Zo kunnen wij uw verblijf in de toekomst nog aangenamer maken. Hartelijk dank!

bottom of page