top of page

Huurvoorwaarden 

De huursom wordt berekend per door u geselecteerde periode.

 • Voorschot van 50 % te betalen bij boeking

 • Saldo + waarborg van 300€ te betalen één maand voor aankomst

 • De waarborg wordt teruggestort binnen de 10 dagen na uw schadeloos verblijf

 • Check-in tussen 15.00 en 18.00u of zoals individueel afgesproken

 • Check-out tussen 8.00 en 10.00 (zondag tussen 9.00 en 11.00 uur)

Indien u een annuleringsverzekering wenst af te sluiten, dan kunt u hiervoor terecht bij uw verzekeringsmakelaar.
Bij annulering gelden de volgende voorwaarden:

 1. tot 2 maanden voor aankomst 20 % van de huursom

 2. vanaf 2 maanden tot 1 maand voor aankomst 50 % van de huursom

 3. vanaf 1 maand voor aankomst 100 % van de huursom

Annuleringen via telefoon worden niet toegestaan. Annuleren kan enkel per e-mail.

Huisregels

Op de eettafel vindt u een map. Hierin staat essentiële informatie (werking domotica, TV, wachtwoord wifi,…). Het is belangrijk om deze map bij aanvang van uw verblijf aandachtig door te nemen.

Gelieve onmiddellijk na aankomst de inventaris te controleren. Indien er zaken ontbreken of stuk zijn, dan laat u dit op de dag van aankomst aan de verhuurder weten. In het andere geval bent u verantwoordelijk voor het verlies of de schade.

In deze map staat ook het huishoudelijk reglement. We zouden jullie ook willen vragen volgende huishoudregels correct na te leven.

 • Wij vragen u om het appartement als een goede huisvader te behandelen en het terug af te leveren in dezelfde staat zoals het zich bevond bij uw aankomst.

 • Huisdieren zijn niet toegestaan.

 • In alle appartementen is het verboden binnen te roken.

 • Verwijder zelf regelmatig het afval en deponeer het gesorteerd beneden in de kelder (zie informatiemap). Glas moet in de afvalcontainer. De locaties van afvalcontainers en afvalstraten op het stadsplan, vindt u hier

 • Het is verboden de meubels te verplaatsen.

 • Het is verboden feestjes en fuiven te organiseren in het appartement.

 • Het is niet toegelaten om fietsen, go-carts en andere rijwielen in het appartement te plaatsen.

 • Indien u op enige wijze schade aan meubilair of inrichting veroorzaakt, verzoeken wij u dit uiterlijk vóór uw vertrek te melden aan de verhuurder.

 • De huurder verklaart voldoende verzekerd te zijn voor het geval hijzelf of een van zijn gasten schade toebrengt (familiale verzekering).

 • Gelieve de nachtrust van de andere bewoners vanaf 22.00 uur te respecteren.

RentSeaView aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele ongelukken e.d. tijdens uw verblijf en in het bijzonder in en rondom het appartement en in zee, door welke omstandigheden dan ook veroorzaakt. Overige: Wij adviseren u een degelijke reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Door uw boeking en aansluitende betaling van de huurprijs verklaart u zich akkoord met bovenstaande voorwaarden.

bottom of page